Yoga

 

Yoga är en 5000 år gammal träningsform från Indien. Ordet yoga kommer från Sanskrit och betyder  förening. Historiskt i Indien menades då föreningen mellan individens själ och universum. Detta genom att med självdisciplin och kroppskännedom förena kropp, medvetande och andning i olika positioner och rörelser. Det finns många olika typer av yoga. Vi erbjuder astanga yoga och power yoga vilka är två olika typer av Hatha-yoga. Hatha-yoga är en utav de moderna typerna av fysisk yoga som har utformats i Västvärlden under de senaste 100 åren.

Astanga yoga

Vi jobbar bland annat med flexibilitet, balans, styrka, koncentration, andning och medvetenheten. I astanga yogan utförs alltid en speciell solhälsning. Där har varje in- och utandning en rörelse. Vi börjar med en liggande inledning där vi jobbar med kontroll av andningen, Pranayama. Därefter gör vi solhälsningar. En serie där vi blandar strykeövningar med stretch och andning. Efter detta övergår vi till att göra både stående och sittande asanas, kroppställningar. Passet avslutas med Savasana, liggande avslappning.

Power yoga

Power yoga är en utav de mest fysiska formerna av yoga. Vi jobbar bland annat med flexibilitet, balans, styrka, koncentrationen, andningen och medvetenheten. I power yoga stannar du ett visst antal andningar i de flesta positionerna. Du finner den rättat tekniken och tränar statisk styrka. Vi börjar med  liggande, sittande eller stående  inledning där vi jobbar med kontroll av andningen, Pranayama. Därefter gör vi solhälsningar. En serie där vi blandar strykeövningar med stretch och andning. Efter detta övergår vi att göra både stående och sittande asanas, kroppställningar. Passet avslutas med Savasana, liggande avslappning.